Kurzy pre žiakov

Kurzy pre žiakov

autor Admin Ucma -
Počet odpovedí: 0

Portál ucma.sk pripravuje nové kurzy pre žiakov ZŠ, SŠ a gymnázií, ktorých cieľom bude podporiť žiakov a študentov pri ich príprave na vyučovanie a zjednodušiť im učenie sa.

     Ako prvý z kurzov je sprístupnený kurz chémie pre 1. ročník gymnázia Chémia GYM 1.r , ktorý obsahuje najmä výučbové skúšanie zamerané na naučenie sa značiek chemických prvkov, ich latinských názvov a postupne pribudne aj názvoslovie vzorcov chemických zlúčenín.

Postupne pridáme aj ďalšie kurzy pre predmety ako biológia, dejepis, geografia - do diskusie môžete pridať aj Vaše požiadavky - o ktoré predmety/ročníky máte prednostne záujem.