Súhrn uchovávaných údajov

Tento súhrn zobrazuje predvolené kategórie a účely uchovávania údajov používateľa. Niektoré oblasti môžu mať špecifickejšie kategórie a účely ako tie, ktoré sú tu uvedené.

Stránky

Kategória

Personálne údaje

Krstné meno a priezvisko - sú povinné položky

Tieto údaje sú sprístupnené iba používateľom, s ktorými dotknutá osoba komunikuje(učiteľ, spolužiaci ...).

Prípadne ak doknutá osoba pridala na portál príspevok, ktorý je verejný, je tento príspevok podpísaný jej menom a priezviskom. Celý profil - meno, priezvisko, aj ostatné nepovinné položky môžu byť dostupné používateľom: (učiteľom, spolužiakom v kurze)

Ostatné mená - sú nepovinné položky

pokiaľ sú nepovinné položky vyplnené, môžu byť dostupné používateľom tohoto portálu

Opis osoby - nepovinná položka

Obrázok osoby - nepovinná položka - nemusí byť vložená fotka používateľa ale iný napr. avatar, karikatúra ...

Záujmy - nepovinná položka

Iné personálne údaje nie sú spracovávané ani požadované od dotknutých osôb.


Účel

Identifikácia

Identifikácia autora akéhokoľvek príspevku, vyplneného testu, odovzdanej úlohy ....

Uchovávané trvale -> pre autora ako jeho obsah, autor ho môže vymazať kedykoľvek bude chcieť.

Čas uchovania
30 rokov
Zákonné základy
Súhlas (GDPR čl. 6.1(a)) Dotknutá osoba udelila súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viacero konkrétnych účelov
Dôvody spracovania citlivých osobných údajov
Údaje zverejnené dotknutou osobou (GDPR čl. 9.2(e)) Spracúvanie sa týka osobných údajov, ktoré dotknutá osoba zjavne zverejňuje

Používatelia

Kategória

Štúdijné údaje

Všetky údaje zaznamenávané o štúdiju dotknutej osoby na tomto portáli:

Záznam o aktivite - všetko čo kedy používateľ otvoril, vypnil, odovzdal....

Hodnotenie - všetky hodnotenia(slovné, známky, body, štatistické prehľady...) odovzdaných a vyplnených úloh a testov dotknutej osoby

Tieto údaje nie sú dostupné nikomu, iba učiteľom v príslušnom kurze v ktorom je dotknutá osoba zapísaná. Dotknutá osoba, ktorá vstúpi do kurzu a bude v ňom študovať, súhlasí s tým aby učiteľ videl tieto údaje.


Účel

štúdium

Údaje sú spracovávané pre účely štúdia dotknutej osoby v kurzoch, do ktorých sa dotknutá osoba zapísala

Údaje sú uchovávané trvale(30 rokov) - uchovávanie študijných výsledkov(celú históriu vzdelávania) pre účastníka štúdia(dotknutú osobu).

Účastník sa môže kedykoľvek z portálu "odregistrovať" - zrušiť svoj účet -> vtedy budú všetky jeho údaje odstránené.

Čas uchovania
30 rokov
Zákonné základy
Súhlas (GDPR čl. 6.1(a)) Dotknutá osoba udelila súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viacero konkrétnych účelov
Dôvody spracovania citlivých osobných údajov
Údaje zverejnené dotknutou osobou (GDPR čl. 9.2(e)) Spracúvanie sa týka osobných údajov, ktoré dotknutá osoba zjavne zverejňuje

Kategórie kurzov

Účel

Čas uchovania
Nebol stanovený žiadny čas uchovania

Kurzy

Účel

Čas uchovania
Nebol stanovený žiadny čas uchovania

Zásuvné moduly aktivít

Účel

Čas uchovania
Nebol stanovený žiadny čas uchovania

Bloky

Účel

Čas uchovania
Nebol stanovený žiadny čas uchovania