Reklama - google

Reklama - google

autor Admin Ucma -
Počet odpovedí: 0

Na portáli zobrazujeme reklamu, z dôvodu potreby pokrytia zvýšených nákladov na nový výkonnejší server.

Ak by bola miera reklamy pre Vás neprijateľná, žiadame Vás aby ste nám to oznámili.

Príloha AdSens.png