Ponuka pre školy - inštalácia a správa portálu Moodle

Pre školy, ktoré majú záujem vybudovať si vlastné virtuálne vzdelávacie prostredie založené na VLE Moodle

vhodné na online vzdelávanie, ale aj na podporu prezenčného vzdelávania (blended learning) ponúkame

inštaláciu servera a portálu Moodle, spravovanie portálu Moodle, školenie pre učiteľov školy ...

Cenník ponúkaných služieb:

  • Inštalácia samostatného servera v cloude(mimo školu) - jednorazovo 30€
  • Inštalácia a konfigurácia portálu VLE Moodle na vlastný server školy(server musí mať škola pripravený) - jednorazovo 30€
  • Inštalácia a konfigurácia portálu VLE Moodle na server v cloude - jednorazovo 20€
  • Návrh a realizácia témy vzhľadu VLE Moodle - jednorazovo 30-100€ - podľa zadaných požiadaviek školy   
  • Pravidelná údržba - aktualizácie a zálohovanie servera - 5€ mesačne
  • Pravidelná údržba - aktualizácie a zálohovanie Moodle - 3€ mesačne

Školenia priamo v škole pre max. 15 učiteľov(škola zabezpečí učebňu s PC pre každého účastníka):

  • základný modul - 7 hodín(1 deň) - 100€
  • vytváranie a používanie testov - 12 hodín(2 dni) - 200€
  • vytváranie interaktívnych aktivít - 7 hodín(1 deň) - 120€

Dodávku služieb zabezpečuje Inteligen, s.r.o. - info@inteligen.eu, 0911373817

Zuletzt geändert: Friday, 30. October 2020, 07:29