Pre školy, ktoré majú záujem vybudovať si vlastné virtuálne vzdelávacie prostredie založené na VLE Moodle

vhodné na online vzdelávanie, ale aj na podporu prezenčného vzdelávania (blended learning) ponúkame

inštaláciu servera a portálu Moodle, spravovanie portálu Moodle, školenie pre učiteľov školy ...

Cenník ponúkaných služieb:

  • Inštalácia samostatného servera v cloude(mimo školu) - jednorazovo 30€
  • Inštalácia a konfigurácia portálu VLE Moodle na vlastný server školy(server musí mať škola pripravený) - jednorazovo 30€
  • Inštalácia a konfigurácia portálu VLE Moodle na server v cloude - jednorazovo 20€
  • Návrh a realizácia témy vzhľadu VLE Moodle - jednorazovo 30-100€ - podľa zadaných požiadaviek školy   
  • Pravidelná údržba - aktualizácie a zálohovanie servera - 5€ mesačne
  • Pravidelná údržba - aktualizácie a zálohovanie Moodle - 3€ mesačne

Školenia priamo v škole pre max. 15 učiteľov(škola zabezpečí učebňu s PC pre každého účastníka):

  • základný modul - 7 hodín(1 deň) - 100€
  • vytváranie a používanie testov - 12 hodín(2 dni) - 200€
  • vytváranie interaktívnych aktivít - 7 hodín(1 deň) - 120€

Dodávku služieb zabezpečuje Inteligen, s.r.o. - info@inteligen.eu, 0911373817

Posledná zmena: piatok, 30 októbra 2020, 07:29