Vytváranie testov zo slovenského jazyka literatúry je určený pre 2. stupeň základných škôl. Prostredníctvom týchto testov sa budú môcť žiaci zdokonaliť a napredovať vo vedomostiach. Zistia, v čom sú ich medzery väčšie, v čom sa dokonale orientujú a čo potrebujú docvičiť.