Kurz obsahuje virtuálne učebne pre učiteľov a žiakov ZŠ a SŠ.

Stačí vstúpiť do kurzu a vybrať si jednu z učební, do ktorej vstúpi učiteľ a následne aj žiaci jednej triedy. 

Kurz vznikol ako pomoc pre vzdelávanie v domácnostiach počas karantény v súvislosti so šírením koronavírusu.

V prípade záujmu o širšie využitie kurzu stačí poslať žiadosť o pomoc správcovi portálu.