Prehľadné zopakovaie učivao podnebí a podnebných pásmach.