Kurz je vytvorený pre potreby predmetu PRP na Súkromnej strednej odbornej škole Pro scholaris