Verejne dostupný kurz určený na precvičovanie edukačného obsahu vzdelávania predmetu nemecký jazyk v 6. ročníku ZŠ a v Prime 8.roč GYM.

Do kurzu môžu vstúpiť aj hostia bez registrácie.
Pre použitie testov na precvičovanie a riešenie úloh je nutné riadne prihlásenie sa svojim menom a heslom - je potrebná registrácia.
Výhoda registrácie a vstup po prihlásení je v tom, že kurz zaznamená aj Váš pokrok a postup v kurze pri učení sa chémie.

Ak si chcete vyskúšať precvičovanie chemických značiek, alebo vzorcov, ale nechcete sa na portáli registrovať, môžete použiť verejný používateľský účet: meno je: tester a heslo je: 1.Tester

Verejne dostupný kurz slovenského jazyka určený na precvičovanie edukačného obsahu vzdelávania predmetu SJL v ZŠ.

Do kurzu môžu vstúpiť aj hostia bez registrácie.
Pre použitie testov na precvičovanie a riešenie úloh je nutné riadne prihlásenie sa.
Výhoda registrácie a vstup po prihlásení je v tom, že kurz zaznamená aj Váš pokrok a postup v kurze pri učení sa slovenského jazyka.

Verejne dostupný kurz slovenského jazyka určený na precvičovanie edukačného obsahu vzdelávania predmetu SJL v ZŠ.

Do kurzu môžu vstúpiť aj hostia bez registrácie.
Pre použitie testov na precvičovanie a riešenie úloh je nutné riadne prihlásenie sa.
Výhoda registrácie a vstup po prihlásení je v tom, že kurz zaznamená aj Váš pokrok a postup v kurze pri učení sa slovenského jazyka.

Verejne dostupný kurz anglického jazyka určený na precvičovanie edukačného obsahu vzdelávania predmetu ANJ v ZŠ.

Do kurzu môžu vstúpiť aj hostia bez registrácie.
Pre použitie testov na precvičovanie a riešenie úloh je nutné riadne prihlásenie sa.
Výhoda registrácie a vstup po prihlásení je v tom, že kurz zaznamená aj Váš pokrok a postup v kurze pri učení sa anglického jazyka.

Verejne dostupný kurz anglického jazyka určený na precvičovanie edukačného obsahu vzdelávania predmetu ANJ v ZŠ.

Do kurzu môžu vstúpiť aj hostia bez registrácie.
Pre použitie testov na precvičovanie a riešenie úloh je nutné riadne prihlásenie sa.
Výhoda registrácie a vstup po prihlásení je v tom, že kurz zaznamená aj Váš pokrok a postup v kurze pri učení sa anglického jazyka.