Reklama - google

Reklama - google

de Admin Ucma -
Número de respuestas: 0

Na portáli zobrazujeme reklamu, z dôvodu potreby pokrytia zvýšených nákladov na nový výkonnejší server.

Ak by bola miera reklamy pre Vás neprijateľná, žiadame Vás aby ste nám to oznámili.

Adjunto AdSens.png